Sostenibilitat

Sostenibilitat

Missió

 

La missió principal del nostre establiment és dur a terme la millor gestió possible d’allotjament i restauració a l’entorn privilegiat de la badia de Tamariu. Procurant sempre la màxima qualitat, dins el compromís de sostenibilitat amb l’entorn i els seus habitants.

 

Visió

 

Volem ser un establiment que:
• Doni a conèixer les magnífiques possibilitats paisatgístiques, esportives, culturals i gastronòmiques del nostre entorn.
• Ofereixi el millor dels serveis a través del nostre equip humà, perfectament format i coneixedor dels beneficis i bondats del lloc on ens trobem.
• Compleixi i superi les expectatives de tothom que s’acosti a gaudir-ho.

 

Valors

 

Orientació al client: Tot el nostre personal té la formació adequada i una vocació destinada a aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients.
Respecte al Medi ambient: compromís amb el medi ambient, minimitzant l’impacte ambiental de les nostres actuacions i contribuint a la preservació i conservació de la biodiversitat.

Respecte a les persones: s’aposta per unes relacions laborals adequades i estables, en un marc d’igualtat d’oportunitats.

Desenvolupament: afavorim el desenvolupament de les persones mitjançant la cohesió, la col·laboració i el treball en equip. L’aportació d’idees d‟un grup de persones enriqueix.
Qualitat: Ens comprometem que el producte o servei sigui el millor possible.
Preservació de la identitat del territori: Contribuïm amb les nostres accions i campanyes perquè els clients siguin coneixedors de la identitat local.

Política de Turisme Responsable

 

L’Hotel Hostalillo es compromet en les seves accions a mantenir un desenvolupament turístic sostenible mitjançant el compliment dels requisits establerts en l’adhesió BIOSPHERE, a través dels següents principis, basats en la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20 i els 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

• Respecte a l’entorn a nivell ambiental i social.
• Minimitzar els consums de l’energia i dels recursos naturals, a través de l’eficiència energètica, l’ús d’energies renovables i els sistemes d’aprofitament d’aigua.
• Reduir els residus a través del reciclatge o la reutilització.
• Optar per la utilització de materials reciclats o productes biodegradables.
• Fomentar l’ocupació estable i la qualitat d’aquest, motivant i formant al nostre personal amb accions de conscienciació sobre els principis del Turisme Responsable.
• Prioritzar la compra de productes de proximitat i amb identitat local.
• Fomentar el desenvolupament del destí amb la promoció de la cultura local i de l’entorn natural.
• Intentar implementar millores d’accessibilitat en el nostre establiment i col·laborar amb els organismes que potencien la seva implementació a l’entorn natural i als serveis de la zona.
• Assumir els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic i ambiental, així com en la satisfacció del client. Per a això, se sotmetran els projectes de futures ampliacions de les instal·lacions o activitats a criteris de sostenibilitat i eficiència en l’ús de recursos.
Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà conforme es vagin adoptant nous objectius de sostenibilitat.

Signat: Judit González
(Directora General)            Data: 24.03.2024

Política de Turisme Responsable

 

L’Hotel Hostalillo es compromet en les seves accions a mantenir un desenvolupament turístic sostenible mitjançant el compliment dels requisits establerts en l’adhesió BIOSPHERE, a través dels següents principis, basats en la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20 i els 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

• Respecte a l’entorn a nivell ambiental i social.
• Minimitzar els consums de l’energia i dels recursos naturals, a través de l’eficiència energètica, l’ús d’energies renovables i els sistemes d’aprofitament d’aigua.
• Reduir els residus a través del reciclatge o la reutilització.
• Optar per la utilització de materials reciclats o productes biodegradables.
• Fomentar l’ocupació estable i la qualitat d’aquest, motivant i formant al nostre personal amb accions de conscienciació sobre els principis del Turisme Responsable.
• Prioritzar la compra de productes de proximitat i amb identitat local.
• Fomentar el desenvolupament del destí amb la promoció de la cultura local i de l’entorn natural.
• Intentar implementar millores d’accessibilitat en el nostre establiment i col·laborar amb els organismes que potencien la seva implementació a l’entorn natural i als serveis de la zona.
• Assumir els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic i ambiental, així com en la satisfacció del client. Per a això, se sotmetran els projectes de futures ampliacions de les instal·lacions o activitats a criteris de sostenibilitat i eficiència en l’ús de recursos.
Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà conforme es vagin adoptant nous objectius de sostenibilitat.

Signat: Judit González
(Directora General)            Data: 24.03.2024

Decàleg de bones pràctiques per a un turisme sostenible

 

Redueix el teu impacte ambiental:
• Camina o puja escales sempre que sigui possible.
• Minimitza el consum d’aigua, fes servir la dutxa en lloc de la banyera.
• Redueix la generació de residus i recicla correctament.
• Minimitzeu sempre que sigui possible el consum d’energia, si no sou a l’habitació manteniu tots els aparells apagats.

Respecta la cultura local:
• Aprèn algunes paraules bàsiques a l’idioma local.
• Sigues respectuós amb els costums i les tradicions de la comunitat local.
• Compra productes locals i artesanals.
• Prova la gastronomia i els productes locals.

Sigues un turista responsable:
• No molestis la fauna ni la flora local.
• No deixis empremta al medi ambient. no us porteu mai a casa sorra de la platja o qualsevol element geològic. El patrimoni natural és de tots i és el nostre deure mantenir-lo i respectar-lo.